สถานที่เหมาะในการติดตั้งเครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อในระบบปิด

อาคารที่อยู่อาศัย รถยนต์ รถตู้ รถบัสโดยสาร Condo อาคารสถานที่ทำงาน ร้านอาหาร ผับ บาร์ มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ที่ต้องการความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อไวรัส เพื่อต้องการกำจัดกลิ่น และต้องการฆ่าเชื้อในน้ำ

เลือกสินค้าที่คุณต้องการ