เครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อในระบบปิด

       อาคารที่อยู่อาศัย รถยนต์ รถตู้ รถบัสโดยสาร Condo อาคารสถานที่ทำงาน ร้านอาหาร ผับ บาร์ มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ที่ต้องการความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อไวรัส Covid19 เพื่อต้องการกำจัดกลิ่น และต้องการฆ่าเชื้อในน้ำ

อุปกรณ์กำเนิด Ozone ทำงานเป็นระยะเวลา 15 นาที
สามารถผลิตปริมาณ Ozone ในพื้นที่ขนาด 1 ลูกบาสก์เมตรได้สูงสุดเท่ากับ 105.40 mg/m3
และมีปริมาณการเพิ่มขึ้นของ
Ozone ด้วยอัตราการกำเนิดคงที่จนถึงเวลา 510 วินาที (8 นาที 30 วินาที) หลังจากนั้นอัตราการกำเนิดก๊าซจะค่อย ๆ ลดลง

รายงานผลการทดลอง